PROGRAM / SCHEDULE

PROGRAM

  • Morning workshop (9:00 AM – noon)
  • Lunch (noon – 1:00 PM)
  • Afternoon workshop (1:00 – 4:00 PM)
  • Docentenvergadering (4:00 – 4:45 PM)

MORNING WORKSHOP:  Authentiek Materiaal in de Taalklas

De tijd dat docenten alleen maar een handboek gebruikten is al lang voorbij. Het gebruik van authentiek materiaal is niet meer weg te denken uit het talenonderwijs. Maar wat is authentiek materiaal precies? Waarom zou je het gebruiken en hoe kun je het inzetten? In deze workshop bekijken we de mogelijkheden en beantwoorden we vragen als:

  • Hoe kunt u kranten en tijdschriften gebruiken in de les?
  • Hoe pakt u literatuur of gedichten aan?
  • Wat kunt u doen met strips, cartoons, video, muziek, het internet, …?
  • Op welke taalverschillen tussen noord en zuid kunt u wijzen?

We bespreken kort ook nuttige achtergrondinformatie zoals het Europees Referentiekader en de multiple intelligence theory van Howard Gardner.

AFTERNOON WORKSHOP:  Dramatische Expressie in de NT2-klas

In deze workshop komen een aantal taal- en toneelspelletjes aan bod die elke enthousiaste taaldocent zelf kan spelen in de klas. Deze fantasievolle en creatieve activiteiten bevorderen de groepssfeer, zijn handig om woordenschat te herhalen of om beter te leren communiceren en zorgen bovenal voor plezier in de klas.

We staan even stil bij de educatieve waarde en de ‘regels’ van een goed spel, en er worden uiteraard verschillende spelletjes gespeeld. Ook het dramatiseren van gedichten krijgt aandacht. We bekijken bovendien de verschillende mogelijkheden van dramatisch tekstmateriaal, en aan de hand van rollenspelen en dialogen leren we waarop je moet letten als je zelf korte scènes of hele toneelstukken wilt gaan spelen met anderstalige studenten Nederlands.