Sarnıçlar ve Su Tesisi

Bir sarnıcın içinden sarnıç miline doğru görünüş

Bir sarnıcın içinden sarnıç miline doğru görünüş

Notion’un deniz kenarındaki konumu pek çok avantajın yanında büyük bir dezavantajı da getiriyordu: tatlı su eksikliğini. Yüzey araştırmasının hedeflerinden biri de, sakinlerin kenti nasıl yaşanabilir hale getirdiğini anlamak ve kentin Roma dönemi başlarında, yani yeniden kuruluşundan hemen birkaç yüzyıl sonra terk edildiğine dair hipotezi test etmek için Notion’un su arzı üzerine bir çalışma yapmaktı. Yüzey araştırmasında şu ana kadar kent sakinlerinin bu sorunla nasıl başa çıktığını gösteren en az bir düzine sarnıç ile bir miktar taş boru bloğu tespit edildi. Bu yapıların dokümantasyonu için lazer tarayıcı ile 3 boyutlu modellerin oluşturulması ve yeraltı su özelliklerinin izleri için uzaktan algılama (remote sensing) verilerinin analizi gerekir. Sarnıçlar genelde şişe veya sürahi şeklinde olup çapları tepede 1-2 metreden aşağıda 3-4 metreye genişler ve derinlikleri 5-7 metreye kadar uzanır. Kapasiteleri yaklaşık 4,5 ila 50 metreküp arasında değişmekte olup, şist ve kalker olmak üzere iki tür ana kayaya oyulmuştur. Çoğu su geçirmez harçla kaplanmıştır. Birkısım sarnıçta, su getiren pişmiş toprak borular, anakaya seviyesinin üzerinde sarnıç açıklığını desteklemeye ve örtmeye yarayan büyük taş plakaların altında in-situ olarak durur. Sarnıçlar sit alanı geneline, hem Agora ve Tiyatro çevresi gibi kamusal alanlara, hem de konutsal alanlara dağılmıştır. Benzer karaf şeklinde sarnıçlar en çok Helenistik dönemde yaygındır. Bu sebeple Notion’daki sarnıçların inşaat tarihi büyük olasılıkla, şimdiye dek çalışılmış olan ve tarihi sadece MÖ 2. yüzyıldan MS 1. yüzyıla uzanan tanımlanabilir yüzey seramiğinin öngördüğü üzere kentin yeniden kurulduğu ve en geniş yerleşime sahip olduğu dönemle aynıdır. Notion’a akar suyun gelmiş olması da mümkündür, ancak henüz bir su yolunun izine rastlanmamıştır. Daha da şaşırtıcı olan, Roma döneminin karakteristik özellikleri olan hamam komplekslerinin bulunmaması ve harçlı moloz inşaatının sınırlı kullanımıdır. Bütün bu ipuçlarından, M.S 1. yüzyıldan sonra Notion’un kent olarak canlılığını yitirdiği sonucu çıkmaktadır. Notion’daki sarnıçlar ve su tesisi ile ilgili araştırmalar Angela Commito tarafından yürütülüyor; Lazer tarama Christian Kurtze tarafından yapılıyor.