Surlar

Doğu burnunda bir kule

Kent surları Notion’un en iyi korunmuş anıtsal yapısı olup hem karadan hem de denizden açıkça görülür. Surların büyük kısmı beyaz ve mavi-gri kireçtaşından inşa edilmiş olup, yer yer mermer ve hem çok belirgin hem de kolayca aşınan breş de kullanılmıştır. Onarım görmüş kısımlar dışında duvar örgüsü izodomik, bazı yerlerde de trapez izodomiktir. 2,5 m kalınlığındaki duvarlar muhtemelen en az 4 m’ye kadar yükseliyordu. Toplam 16’sı kesin ve 29’u muhtemel kule kaydedildi. Surların kuzey (kara) tarafındaki üç kapının yanı sıra batıda üç olası kapı, güneyde bir kesin ve bir olası kapı ve doğuda bir kesin ve bir olası kapı gayet belirgindir. Duvar hattının en belirgin özelliği muhtemelen limana açılan bir kapıyla bağlantılı olan kuzeybatı köşesindeki çıkıntıdır. Duvarların mimari detayları, yalnızca inşa edildikleri dönemdeki savunma ile ilgili kaygıları değil, aynı zamanda yapılışlarının genel sosyal ve tarihi koşullarını da aydınlatabilir. Örneğin, surlar, özellikle de büyük ölçüde tamir görmüş güney ve batı tarafları, kentin geç dönem tarihçesine dair veriler sunar. Burada biri sert beyaz harçla birleştirilmiş büyük devşirme bloklar, diğeri daha küçük ve kuru döşenmiş kireçtaşı bloklarından olmak üzere iki farklı tür onarım gözlenir. Bu onarımların tarihine ilişkin hiçbir dahili veya harici delil yoktur – diğer sur duvarlarında yapılan benzer onarımlar çoğu kez geç Roma dönemiyle ilişkilendirilir ancak bu onarımların daha erken olmaması için hiçbir sebep yoktur.

Batı burnundaki surlar

Surların en dik ve tehlikeli yamacı batı tarafındadır ve bu yüzden yapımından hemen sonra çökmeye başlamış olabilir. Muhtemelen uzun bir süre boyunca ve  kısım kısım kısım inşa edildiğinden ya da farklı kısımların farklı üstlenicilerce inşa edildiği için olsa gerek ki, duvarların en iyi korunduğu kuzey bölümü yalnızca farklı türden taşları değil, aynı zamanda farklı inşaat tekniklerini de sergiler. Her iki durumda da, parça parça inşa edilmiş olmaları surların Lysimachus veya benzeri bir yönetici yerine, yerel inisiyatif tarafından finanse ve inşa edildiğini gösterebilir; ancak, bu hipotezi test etmek için ayrıntılı dökümantasyon ve incelemenin devamı gerekir. Kent surlarının çalışılması Felipe Rojas tarafından yürütülüyor.