Taş Ocakları

Batı burnunda bir taş ocağı

Batı burnunda bir taş ocağı

Notion’daki görünür kalıntılardan, kent mimarisinde kullanılmış taş çeşitliliği ve miktarını görmek mümkün. İki kayalık burun üzerinde yer alan kent, çeşitli potansiyel yapı malzemeleri ile çevrilidir ve topoğrafyası (birkaç geniş, düzleştirilmiş alanın yanı sıra yüzeydeki eksilmeyi belli eden engebe gurupları) şehri inşa edenlerin bu doğal kaynağın tüm avantajlarından yararlandığını gösteriyor. Sit alanında doğal kaynakların kullanımını daha iyi anlamak için, 2015 sezonunda olası taş ocaklarını belirlemek ve kaydetmek üzere bir program başlattık. Çoğunluğu mermer olmak üzere yarım düzineden fazla olası taş ocağı ile ayrıca taş çıkarılmış olması muhtemel bölgeler tespit ettik. Bu projenin üç temel amacı var. Öncelikle, Notion’da doğal kaynakların kullanımını daha iyi anlamak istiyoruz. Taşın ne kadarı sitteki ocaklardan ne kadarı başka yerlerden getirildi? İkincisi, taş çıkarılışı ile sitenin topografyası arasındaki ilişkiyi değerlendiriyoruz. Taş ocaklarının yerleri ve yakınlarındaki binalarla ilişkileri nelerdir? Üçüncü olarak, taş çıkarımının ve yapı inşaatın sosyal boyutunu araştırıyoruz. Kentte taş çıkarılması ve anıtsal yapı projelerinin gerçekleşmesi ile ilgili kararları kimin verdiğini belirlemek mümkün müdür? Sit alanının jeolojik profili, belirli taş türlerinin yerleri ve taş ocaklarının muhtemel hacmi üzerine çalışmalarımız ilerledikçe, bu soruları ele almaya devam edeceğiz ve hammaddelerin elde edilme ve kullanımını kentsel çevre içinde daha geniş bir bağlama koyacağız. Notion taş ocaklarının araştırılması Peter Knoop’un jeoloji konusundaki danışmanlığında, Catie Steidl tarafından yürütülüyor.