Yüzey Buluntularının Toplanması

Sistematik olarak yüzey buluntusu toplanırken

Arazideki yüzey buluntularını kontrollü bir şekilde toplama ve çalışma programı 2015’te başladı ve gelecek sezonlarda devam edecektir. Kapsamı nispeten sınırlı olmakla beraber, 2015 deneme programında, Hellenistik kalıp yapımı kaseler, İtalyan Sigillata, Doğu Sigillata A, erken Doğu Sigillata B ve Roma dönemi kurşun sırlı kaplar da dahil olmak üzere Anadolu’da yaygın tipik geç Helenistik ve Erken Roma kaplarının tipik örneklerini içeren önemli miktarda tanımlanabilir seramik elde edildi. Şu ana kadar toplanan malzemenin içinde, kırmızı astarlı Afrika seramiği, ya da geç Roma amphora tipleri gibi tanımlanabilir yüksek kalitede geç Roma malzemesinin yokluğu dikkati çekicidir. Yüzey buluntusu toplama programının devamı, başlıca yerleşimin sadece MÖ 2. yüzyıldan MS 1. yy.’a kadar uzandığına dair hipotezimizi test etme ve alanın bazı bölümlerinin diğerlerine göre daha uzun süre yerleşim görüp görmediğini  belirleme şansı verecektir. Mimari ve topoğrafya ile birlikte çalışıldığında, yüzey seramik buluntu paternleri hem şehir surlarının içinde hem de dışında farklı yerleşim ve faaliyet biçimlerini ortaya koyabilir. Örneğin, ilk sezon yüzey buluntusu toplama programının sonucu, doğu burnunun güney bölümünde bir tür endüstriyel faaliyetin yürütüldüğünü gösterdi. Yüzey buluntusu toplama programının bir diğer amacı da, erozyon ve hayvan otlatma gibi depozisyon sonrası süreçlerin yüzey materyalinin dağılımı ve görünürlüğü üzerindeki etkilerini incelemektir. Notion’daki yüzey toplama çalışması, Shannon Ness, Catie Steidl ve Christina DiFabio’nun katkılarıyla Angela Commito tarafından yürütülüyor.