Daha Önceki Arkeolojik Çalışmalar

C. Schuchardt

Schuchhardt’ın Kolophon ve Notion Haritaları

Schuchhardt’ın Kolophon ve Notion Haritaları

Notion’u ayrıntılı olarak araştıran ilk çağdaş bilim adamı Alman C. Schuchardt olup, antik kentin kimliğini kesin olarak belirleyen kişi de kendisidir. 1885 ve 1886 yıllarında Hales Nehri Vadisi’ne çeşitli ziyaretler yapan Schuchardt, Notion’un bir haritası, sur duvarlarının iyi korunmuş bir bölümünün kesit çizimi, bir tapınağın çok kabaca bir planı, ve daha sonra kentin Bouleuterion’u olarak belirlenecek olan dikdörtgen bir binanın plan ve kesit çizimini de içeren araştırma sonuçlarını 1886 yılında yayınlar. Schuchhardt ayrıca Gâvurköy’den  (Ahmetbeyli’nin erken modern dönemdeki adı) gelen birkaç yazıtı da kaydeder ve yayınlar.

Th. Macridy

Th. Macridiy Gâvurköy ve çevresini ilk 1897, daha sonra tekrar 1904 yıllarında ziyaret eder. Notion, Klaros ve Kolophon’da gerçek anlamda ilk arkeolojik kazıları yapan kişi kendisidir. Notion’da kazıp dökümantasyonunu yaptığı anıt ve eserlerler arasında bir Bizans kilisesi (bouleuterionun 75 m kadar doğusunda), farklı binalara ve dönemlere ait mimari parçalar, seçme bir gurup mezar anıtı, bazı heykel parçaları (Klaros civarından bir Kybele kabartması da dahil) ve hem Notion hem de Klaros a ait pek çok yazıt bulunan Macridy, 1905 ve 1907 yıllarında Notion’un antik eserleri üzerine iki rapor yayınlar.

R. Demangel and A. Laumonier

Demangel ve Laumonier’in Athena Tapınağı ve çevresindeki yapılara ait planı

Demangel ve Laumonier’in Athena Tapınağı ve çevresindeki yapılara ait planı

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, R. Demangel ve A. Laumonier liderliğindeki Fransız ekibi Notion’da yeni bir arkeolojik keşif ve kazı programı başlatır. 1923 yılında topografya, mimari ve epigrafi ile ilgili iki rapordan ilki yayınlanır. Bu raporda şehrin önemli mimari kalıntılarını gösteren kaba bir topografik kontur planı da bulunur ve bu Notion’un günümüze dek yapılmış en ayrıntılı planı olarak kalmıştır. Kazıların ana odağı Athena Tapınağı olup, yapı fotoğraflar, bir plan ve restore edilmiş bir cephe çizimi ile belgelenmiştir. Korint uslubunda prostylos bir yapı olan tapınak 7.5 m genişliğinde ve 15 m uzunluğundadır ve iç boyutları 17.4 m ye 38.2 m olan sütunlarla çevrili bir alan içinde yer alır. Demangel ve Laumonier ayrıca çeşitli yazıtlar ve bir gurup damga mühür ve madeni paranın da fotoğraflarını yayınlar. 1925 yılında yayınlanan ikinci rapor heykel ve seramik üzerine olup aynı zamanda ince pişmiş toprak (çoğunlukla çeşitli figürinler ve dökme kaplar), fayans ve lambaları da içerir.

E. Atalay

Türk arkeoloğu E. Atalay, Notion’da 1985-1986 yılında tiyatro ve nekropol üzerine yoğunlaşan yeni bir kazıya başlar ve ayrıca bazı yazıtlar ve mezar stellerinin dökümantasyonunu yapar. Atalay, ayrıca Athena Tapınağı’nı temizler, Tiyatro’nun kaveasının bir bölümünü açığa çıkarır ve tonozlu yapılarından birinin dökümantasyonunu  yapar.

M. Büyükkolancı

Heroon'un 2015 yılında batıya doğru görünümü

Heroon’un 2015 yılında batıya doğru görünümü

Notion’da kazı yapan son bilim adamı M. Büyükkolancı’dır. 1994 te başlayan araştırmanın kapsamı sınırlı olup tapınak ya da Heroon olan yapı, Bouleuterion ve Kuzey Kapısı olarak adlandırılan yapı olmak üzere üç alanda odaklanır. Araştırma sonuçları 1995 yılında yayınlanır. Heroon Athena Tapınağı’nın kuzeybatısında bulunan küçük bir yapıdır (9.8 m X 14.9 m). Yakınında muhtemelen tapınakla ilgili olan bir revak vardır. Daha büyük bir yapı olan Bouleuterion (24.2 X 30.5 m), Priene ve Latmos Herakleia’sındaki kare planlı bouleuterionlarla karşılaştırılabilir. Yukarıda belirtildiği gibi, Büyükkolancı ayrıca şehrin kuzeydoğu köşesindeki bir kapının civarında da bir kazı gerçekleştirir.