Kiliseler ve Antikçağ Sonrası Kent

Heroon'un kuzeybatısındaki olası bir kilisesinin üç apsisinin görünümü; yapı şimdiye dek sahada belgelenmiş harçlı moloz örgüsünün ender örneklerinden biridir

Heroon’un kuzeybatısındaki olası bir kilisesinin üç apsisinin görünümü; yapı şimdiye dek sahada belgelenmiş harçlı moloz örgüsünün ender örneklerinden biridir

Macridy 20. yüzyıl başlarında Notion’da yürüttüğü araştırmada, sur duvarlarının yaklaşık 500 m kuzeybatısında bir yerde üç koridorlu bir bazilika kaydetmiştir. Görünüşe göre bazilika, Erken Hıristiyanlık ve Orta Bizans olmak üzere, en azından iki farklı döneme aitti. Bu yapıyı belirleyememiş olsak da, 2014 yılında yerel halktan “kilise” olarak bilinen kalıntıların Tiyatro’nun kaveasıyla sınırlanan duvarların yaklaşık 500 m kuzeyinde, düz bir teras üzerinde bulunduğunu, ancak 1985 yılındaki yol yapımı sırasında tahrip edildiğini öğrendik. 2014’te, şehrin batı kısmının kuzey kıyısında, Heroon’un yaklaşık 50 m kuzeybatısında kiliseye benzer bir yapının kalıntılarını tespit ettik. Kuzey uçta üç apsis görünürken, kalıntıların geri kalan kısım moloz ve çalıyla örtülüydü. Binanın tarihlendirilmesi ve mimari analizi ancak gelecekteki kazılarla mümkün olacaktır, ancak harçlı moloz taş örgüsünün belirlendiği ender yapılardan biri olması sebebiyle dikkat çekicidir. Ayrıca sur içinde iki apsidal yapı daha tespit edildi. Birincisi Agora’nın güneydoğu köşesinden yaklaşık 20 metre uzaklıktadır. Sadece batıda 5 m genişliğinde bir apsis ile güney kanat görünür durumdadır. Merkezdeki Agora ile Doğu Agora’sı arasında yer alan ikinci apsisli yapının güneye bakan ve iç çapı 11 metre uzunluğunda bir apsisi vardır. Doğu ve batı duvarları yaklaşık 8 m boyunca izlenebilen yapı, hava fotoğraflarında üç koridorlu bir bazilika olarak görünür. Jeofizik prospeksiyon planı netleştirebilir. Bu aşamada apsisli yapıların işlevleri bilinmemekle birlikte kilise olma olasılıkları vardır. Yüzeyde görünür geç antik ve Bizans çanak çömleğinin bulunmamasına rağmen, en az iki olası kilise, Notion’da yerleşimin, erken Hristiyanlık ve Bizans dönemlerinde devam etmiş olabileceğini önermektedir. Aralarındaki mesafe göz önüne alındığında, iki kilisenin iki ayrı yerleşimi temsil ettiği düşünülebilir. Bununla birlikte, eğer diğer iki apsisli yapı da gerçekten kilise ise, Notion’da antikçağ sonrası yerleşimin daha geniş bir alana yayılmış olduğu anlaşılabilir. Gelecekteki çalışmalar bu hipotezleri test edecektir. Kiliseler ve Notion’un geç antikçağ tarihi araştırmaları Örgü Dalgıç tarafından yürütülüyor.