Ekip

Christopher Ratté : Başkan

Christopher Ratté

Başkan

Christopher Ratté Harvard ve California Berkeley Üniversitelerinde eğitim görmüştür. Halen Michigan Üniversitesi’nde Klasik Arkeoloji Profesörü’dür.

Ratté, aralarında ABD, Honduras, İngiltere, Yunanistan, İsrail, Gürcistan ve özellikle Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede geniş arkeolojik saha deneyimine sahiptir. 1980-92 yılları arasında Sart Kazı ekibine dahil olan Ratté, 1989-1992 yılları arasında Crawford Greenewalt başkanlığındaki kazılarda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Lidya Mimarisi üzerine yazdığı monograf 2011'de yayınlanmıştır. 1993-2005 yılları arasında R.R.R. Smith ile Eş Başkan olarak Afrodisias kazılarını yöneten Ratté, Smith ile birlikte 2008'de yayınlanan Aphrodisias Papers’ın dördüncü cildinin editörlüğünü yapmıştır. Şu anda Aphrodisias Agorası hakkında bir monograf üzerinde çalışmaktadır. 2005-2008 yılları arasında Afrodisias Bölgesel Yüzey Araştırması’nın başkanlığını yapmıştır ve bu projenin sonuçları, 2012'de Peter De Staebler ile birlikte editörlüğünü yaptıkları bir kitapta yayınlanmıştır. Geç Antik Dönemdeki Küçük Asya Kentleri üzerine Ortwin Dally ile birlikte editörlüğünü yaptıkları kitap 2012'de Kelsey Müzesi Yayın Serisi'nden çıkmıştır.

Ratté'nin araştırmaları, özellikle Yunan ve Roma dünyasını çevreleyen bölgelerde sosyal ve kültürel kimliğin tanımlanmasında ve ifadesinde, bireysel anıtlardan sosyal peyzajın bütününe, yapılı çevrenin oynadığı rol üzerine yoğunlaşır. Örneğin, taş duvar tekniği Anadolu’daki Lydia krallığının kültürel kimliğinin ifadesine ne şekilde hizmet etmiştir? Sehir planlaması ve kentsel gelişmenin Aphrodisias'ın "Romalılaştırılmasında" oynadığı rol nedir? Bölgesel yerleşim şekilleri Kolchis'in sosyal organizasyonunu nasıl dile getirilmiştir. Notion'da ise, özellikle kentin meskun mekanların gelişimi ve mekânsal organizasyonu ile ilgilenmektedir.

ratte@umich.edu
Felipe Rojas : Başkan Yardımcısı

Felipe Rojas

Başkan Yardımcısı

Felipe Rojas, ülkesi Kolombiya'da gördüğü mimarlık eğitiminin ardından Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde Klasik Arkeoloji dalında doktora yapmıştır. Şu anda Brown Üniversitesi'ndeki Joukowsky Enstitüsü’nde ve Eski Mısır ve Asur Çalışmaları Bölümü'nde, Arkeoloji ve Eski Batı Asya Çalışmaları dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye’de Sart, Aphrodisias ve Labraunda'da, Ürdün’de de Petra'da arazi çalışmaları yapmıştır. Halen, Anadolu'nun Bronz ve Demir Çağı maddi kültürüyle Yunan ve Roma etkileşimi üzerine bir kitap üzerinde çalışmaktadır.

felipe_rojas@brown.edu
Angela Commito : Kıdemlı Arkeolog

Angela Commito

Kıdemlı Arkeolog

Angela Commito, Michigan Üniversitesi'nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi doktorasını tamamlamıştır. Halen Union College'da Antik Yunan ve Roma kültürleri dalında konuk yardımcı doçent olarak görevlidir. İtalya, Türkiye ve Gürcistan’da arkeolojik çalışmalar yapmıştır ve şu anda Türkiye'de Labraunda ile Aphrodisias'daki ve Gürcistan'ın batısında Vani'deki projelerin sonuçlarının yayını üzerinde çalışmaktadır. Diğer araştırmaları, doğu Akdeniz'deki klasik antik çağların çöküşünü işaretleyen Greko-Romen yaşamındaki dramatik değişiklikler üzerine yoğunlaşmaktadır. Kırsalın arkeolojisi, kentlerin terkedilişi, kriz zamanlarındaki sosyal direniş, bir başka deyişle kaygı arkeolojsi gibi konularla ilgilenmektedir. Notion'da yüzey buluntularının toplanması programını yürütmekte ve su yönetimi ile kentin yaşam döngüsü arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

commitoa@union.edu