Sit Alanının Planı ve Mimari Dökümantasyonu

Christian Kurtze RTK-GNSS ile ölçüm yaparken

Christian Kurtze RTK-GNSS ile ölçüm yaparken

Projenin temel amaçlarından biri, ayakta kalmış mimari kalıntıları belgelemek ve sit alanının ayrıntılı bir planını oluşturmaktır. 2014 sezonunda ortorektif fotoğraflarda görülen mimari özellikleri ArcGIS’de işaretlemeye başladık. 2015 sezonunda, sit alanının CBS (GIS) haritasını tablet bilgisayarlarla sahaya taşıdık ve şu iki uygulamayı gerçekleştirdik: bir total station ile Gerçek Zamanlı Kinematik Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (RTK-GNSS)’ni birlikte kullanarak her bir özelliği daha detaylı bir şekilde taradık; görünür kalıntıları detaylı özellik sınıfları guruplarına (örn., eşikler, duvarlar, vb.) ve uygun niteliklere (örneğin, taş duvarda harç kullanıp kullanılmadığı veya duvar eklemlerinin bağlı mı mı yoksa bağsız mı olduğu gibi) göre kodlayarak hava fotoğraflarında görünmeyen bilgileri kaydettik. Bu süreç, kayıt edilen her bir özelliğin diğer özelliklerle nasıl ilişkili olduğunu belirlememize ve böylelikle her bir yapının planını diğerinden ayırt etmemize yarar. Bu metodları kullanarak, her bir yapının ve sitin tamamının tek tek bütün özelliklerini gösteren ayrıntılı planlar oluşturuyoruz. Surların ayrıntılı bir RTK-GNSS araştırmasını da yaptık ve surların ve Tiyatro, Bouleuterion, Heroon ve Athena Tapınağı da dahil olmak üzere daha önceki araştırmalarda tamamen ya da kısmen ortaya çıkarılmış tüm yapıların detaylarının büyük ölçekli mimari el çizimlerini yapıyoruz. 2015 yılında ayrıca bir lazer tarayıcı ile yeraltı sarnıçlarının detaylı dökümantasyonuna başladık. Sit alanının planının oluşturulması ve mimari dokümantasyon Felipe Rojas ve Matthew Naglak’ın katkılarıyla, Christopher Ratté tarafından yürütülüyor. Topografyacılar Christian Kurtze ve Pascal Lebouteiller’dir.

Notion’un planı