Sit Alanın Yönetimi ve Korunması

Yerel halk, Jandarma da dahil olmak üzere yerel makamlar ve İzmir Müzesi ile bağlantı içinde bir site yönetim planı geliştiriliyor. Bugüne kadar bu plan üzerinde yapılan çalışmalar, yerel halkla yapılan röportajları, arkeolojik alanın içinde ve çevresinde çeşitli peyzaj alanlarının detaylı dokümantasyonu (yerel jeoloji ve bitki örtüsünün ve modern yapıların kaydedilmesi) ve güvenlik, erişilebilirlik, tabela ve turist yürüyüş güzergahlarının geliştirilmesi için ön planlamaları içerir. Surların, Tiyatro, Bouleuterion, Heroon ve Athena Tapınağı’nın konservasyon değerlendirmeleri gelecek sezonlarda gerçekleştirilecektir. Site yönetimi ve koruma planı Kathy Velikov, Geoffrey Thün ve Suzanne Davis tarafından hazırlanıyor.

Preliminary site management plan

Preliminary site management plan